Warunki zapisu na szkolenie:

 1. Zapisy na konkretne szkolenie rozpoczynają się z chwilą ogłoszenia listy terminów szkoleń na stronie internetowej Instytutu, a kończą się na 7 dni przed wyznaczoną datą tego szkolenia.
 2. Na szkolenie zakwalifikują się osoby, które najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia:
  • zgłoszą chęć uczestnictwa wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia;
  • wniosą opłatę za szkolenie na podstawie otrzymanej faktury pro forma na konto Instytut Komeńskiego sp. z o.o. sp. k.:
   mBANK S.A. 11 1140 1010 0000 5363 8800 1001 z dopiskiem zawierającym: tytuł i datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
 3. Planowane szkolenie (nabór otwarty) odbędzie się, jeśli zgłosi się na nie (i dokona opłaty) przynajmniej dwanaście osób – w terminie określonym w pkt. 1.
 4. O tym, czy szkolenie odbędzie się zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub ew. telefonicznie (najwcześniej 7 dni przed terminem szkolenia).
 5. Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Instytut zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
 6. UWAGA: W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Instytut zastrzega sobie prawo do potrącenia 20% od wpłaconej kwoty na szkolenie. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w dniu rozpoczęcia szkolenia (lub niestawienia się na zajęcia w dniu rozpoczęcia szkolenia) uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia. Dokonane wpłaty w takich wypadkach nie będą zwracane.
 7. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, które nie zostało uwzględnione w terminarzu szkoleń prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Osoby te zostaną wpisane na listę oczekujących i powiadomione (co najmniej 14 dni wcześniej) o zbliżającym się terminie warsztatu.
 8. Wszystkim uczestnikom – zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom wystawiamy fakturę, w związku z tym prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY).

Informacje dodatkowe

 1. Instytut Komeńskiego nie dysponuje bazą noclegową w Warszawie i nie pokrywa kosztów noclegu.
 2. W trakcie szkolenia, około godz. 13.00 przewidywana jest 45-minutowa przerwa obiadowa. Instytut nie zapewnia posiłków (za wyjątkiem napojów) i nie pokrywa ich kosztów.
 3. Szkolenia (najczęściej) odbywają się w Przedszkolu Integracyjnym nr 247 przy ul. Bieniewickiej 32 w Warszawie- Żoliborz. Przed każdym szkoleniem informacja ta zostanie potwierdzona.

Dojazd z Dworca Centralnego

Z Dworca należy udać się w kierunku stacji Metro CENTRUM. Należy wysiąść na przystanku METRO MARYMONT (kierunek: Młociny). Tam kierować się do wyjścia na ul. Słowackiego (przejście podziemne około 50 m). Przechodząc przez niewielki park dochodzi się do budynku Przedszkola Integracyjnego nr 247, w którym odbywają się szkolenia.

Czas potrzebny do przybycia z Centrum do Przedszkola to około 15-20 minut.

Szkolenia wyjazdowe

Informujemy, że przewidujemy również możliwość przeprowadzenia szkolenia poza Warszawą, w miejscu zaproponowanym przez instytucję zgłaszającą – na warunkach przedstawionych niżej.

Termin szkolenia:

Do ustalenia z instytucją zamawiającą

Liczba uczestników:

Optymalnie – grupa 15 osobowa (nie mniej niż 12 osób)

Miejsce:

Zagwarantowana przez organizatora sala na określoną liczbę uczestników

Zainteresowane placówki oświatowe, firmy i instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@instytutkomenskiego.pl