Poczucie własnej wartości pozwala zarówno nauczycielom jak i dzieciom podejmować nowe wyzwania i nie zrażać się trudnościami

Znam swoją wartość
Wpływa na stosunek do siebie samych i do innych. Jest ono podstawą zdrowej osobowości, która pozwala dobrze funkcjonować w sytuacjach zadaniowych oraz w kontaktach z innymi osobami.

Warsztat przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi według scenariuszy zawartych w podręczniku.

Uczestnicy dowiadują się:

 • jaka jest geneza i rozwój obrazu własnej osoby u dzieci
 • jakie są czynniki psychiczne i społeczne warunkujące kształtowanie się samooceny
 • jak zastosować poznane metody i techniki w pracy z dziećmi
 • jak osiągnąć gotowość, dyspozycję do pracy zarówno nad samooceną własnych podopiecznych, jak i swoją

Cele szkolenia:

  • uświadomienie jak ważny wpływ mają osoby dorosłe, w tym nauczyciele na budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
  • poznanie czynników oraz metod i technik sprzyjających kształtowaniu ich adekwatnej samooceny
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie u uczestników

Efekty szkolenia:

Szkolenie przygotowuje nauczycieli do rozwijania poczucia własnej wartości dzieci i budowania ich pozytywnej samooceny. Jednocześnie skłania nauczycieli do refleksji i pracy nad własnym rozwojem w tej sferze.

Odbiorcy szkolenia:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:

 • 15 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne:

Znam swoją wartość - materiały

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl