Twórcze myślenie stymuluje rozwój dziecka. Jak nauczyć się kreatywnie myśleć i jak wyzwalać potencjał twórczy dzieci – to zagadnienia, którym poświęcony jest warsztat

Jestem twórczy
Prowadząc warsztaty widziałam, jak ludzie dobrze na nich się czują, jak rozkwitają, jak pobudzają swoją kreatywność i jakie osobiste zyski z tego powodu odnoszą.
(Uczestniczka szkolenia)

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi według scenariuszy zawartych w podręczniku.

Uczestnicy dowiadują się:

  • jakie są zasady prowadzenia twórczych zajęć z dziećmi
  • jakie są metody pracy pobudzające potencjał twórczy m.in. bricolage, analogia personalna, pantomima
  • jak rozwijać wyobraźnię dziecka wykorzystując różnorodne techniki
  • jak opracowywać scenariusze zajęć dla dzieci i rodziców

Cele szkolenia:

  • doskonalenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli w zakresie zajęć twórczych oraz rozwiązywania problemów
  • pobudzenie twórczego obserwowania świata

Efekty szkolenia:

Warsztat daje wiedzę i umiejętności dotyczące kreatywności dzieci i sposobów jej wykorzystania

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • wychowawcy świetlicy
  • rodzice, wolontariusze

Czas trwania szkolenia:

  • 15 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne:

Jestem twórczy - materiały

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl